Usługi

Biuro Rachunkowe specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu:

  • ksiąg handlowych osób prawnych i fizycznych, stowarzyszeń, fundacji klubów sportowych
  • książek przychodów i rozchodów wraz z towarzyszącymi ewidencjami (środki trwałe, ewidencje przejazdów)
  • ewidencji sprzedaży i zakupów VAT
  • ewidencji przychodów (tzw. ryczałt) wraz z towarzyszącymi ewidencjami (środki trwałe, ewidencji przejazdów)
  • ewidencji płacowo – kadrowych wraz z rozliczeniami ZUS
  • doradztwa w sprawach pracowniczych i płacowych w zakresie Kodeksu Pracy oraz towarzyszących przepisów prawnych (BHP)
  • doradztwa ekonomiczo – finansowego
  • doradztwa w zakresie kredytów i leasingu wraz z opracowaniem i przygotowaniem wniosków kredytowych i na leasing
  • kontroli dokumentacji klienta pod względem prawidłowości podatkowej
  • w razie potrzeby załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zaświadczeń o nie zaleganiu  w opłacaniu podatków i ZUS, oraz zaświadczeń o wysokości dochodów

W ramach w/w usług zapewniamy prawidłowe i terminowe rozliczanie podatków, a także miłą i fachową obsługę, zapewniającą dobrą współpracę.